Centrul pentru Dezvoltare Municipală şi Regională Ivano Frankivsk

website: http://cmrd.if.ua/?lang=en

 

Această organizație non guvernamentală a fost înființată în anul 2004, ca urmare a colaborării dintre Consiliul Local Ivano Frankivsk si Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, prin programul “Guvernanță Municipală și Programul de dezvoltare drabilă”.

Proiectul- pilot a avut ca scop dezvoltarea unui mecanism pentru implementarea principiului de ‘dezvoltare durabilă’ în Ivano Frankivsk și lansarea unui parteneriat public-privat care să discute pe tema problemelor sociale, economice și de mediu, pe plan local.

În 2004, Grupul Local de Acțiune a fost înglobat în structura Consiliului Local. Ulterior, a fost reorganizat ca Centrul de Resurse, având urmatoarele obiective:

  • Îmbunătățirea calității vieții prin inițiative de implementare a dezvoltării durabile;
  • Promovarea parteneriatelor dintre comunitate și autoritățile publice locale, dintre sectorul public si cel privat;
  • Discuții de informare publică pentru motivarea cetățenilor să acorde importanța necesară nevoilor locale, priorităților și colaborării cu guvernul;
  • Colectarea datelor comunităților locale si instituțiilor;
  • Organizarea vizitelor de studiu;
  • Pregatirea profesională a activiștilor de la nivel minim până la nivel avansat de experiență în conducere, pentru a fi capabili să își creeze un sistem de guvernare eficace și de dezvoltare durabilă a organizațiilor lor;
  • Oferirea de consultanță și exerciții tematice pentru organizații.

În prezent, această organizație non guvernamentală se numește Centrul pentru Dezvoltare Municipală şi Regională, iar sarcinile i-au fost extinse. Centrul pune un mare accent pe dezvoltarea urbană durabilă, prin implementarea în acest sens de proiecte, beneficiind de asistență tehnică internațională şi de colaborarea cu Consiliul Local al oraşului Ivano Frankivsk.

Subscribe to our mailing list

* indicates required