Донор Програма Прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2007-2013
Виконавець Асоціація розвитку спільнот «Околиці Бая Маре» (Румунія)
Повна назва «Inter_Urban - Транскордонна база даних індикаторів моніторингу процесу сталого розвитку на територіях міст Бая Маре та Івано-Франківськ»
Партнери Громадська організація «Центр Муніципального та Регіонального Розвитку – Ресурсний Центр»
Період реалізації 01.08.2013 – 31.07.2014

 

«Inter_Urban - Транскордонна база даних індикаторів моніторингу процесу сталого розвитку на територіях міст Бая Маре та Івано-Франківськ»

Загальна мета цього проекту – посилити і поглибити транскордонну співпрацю шляхом створення і підтримки розвитку транскордонних інформаційних баз даних індикаторів для моніторингу процесів сталого розвитку на території міст Бая Маре та Івано-Франківськ.
В рамках реалізації проекту Inter_Urban буде здійснюватися реєстрація і проводитиметься моніторинг регіонального розвитку двох транскордонних територій, Бая Маре та Івано-Франківська, шляхом створення транскордонної бази даних індикаторів для аналізу економічної, соціальної, освітньої, екологічної сфер із залученням відповідних суб’єктів, які можуть надавати необхідні дані. Планується створити механізм, який запевнить громади у тому, що території, на яких вони проживають, мають сталий розвиток.
Які цілі ставить перед собою проект?
1. Визначити групу відповідних індикаторів в економічній, соціальній, екологічній сфері та в галузі міського планування для моніторингу рівня сталого розвитку на двох транскордонних територіях.
Проект націлений на формування мінімальної/оптимальної кількості індикаторів для визначення сталого розвитку, оцінки якості життя і місцевої інвестиційної  конкурентоспроможності, шляхом співпраці між ключовими суб’єктами соціальної і економічної сфер на місцевому і регіональному рівнях з урахуванням специфіки умов наших регіонів, міжнародного досвіду і досвіду партнерів проекту.
Для ефективного і правильного збору та оцінки індикаторів, головні суб’єкти адміністративної, соціальної, економічної, екологічної і бізнес сфер будуть працювати разом: самоврядування на місцевому і регіональному рівнях, громадські установи і заклади, освітня, оздоровча система, асоціації неурядових організацій, комунальники тощо. Така співпраця збережеться і після завершення проекту (сталість), що гарантуватиме оцінку, аналіз і збереження індикаторів у базі даних, створеній на транскордонному рівні. 
2. Покращити стратегічне планування і самоуправління міських адміністрацій Бая Маре і Івано-Франківська шляхом здійснення періодичного порівняльного аналізу між минулими і поточними значеннями індикаторів з метою інформування громадськості про процес сталого розвитку.
Партнери проекту, Асоціація розвитку спільнот  «Околиці Бая Маре» (Румунія) та Івано-Франківська громадська організація «Центр Муніципального та Регіонального Розвитку – Ресурсний Центр», постійно спостерігатимуть за розвитком індикаторів і рівнем життя мешканців їх територій та приймуть участь у відповідних заходах, щоб інформувати громадськість і відповідальні установи задля покращення, оновлення і внесення поправок у виконання Стратегічних Планів Дій, спрямованих на міський та регіональний сталий розвиток.
Визначаючи, збираючи та оцінюючи індикатори розвитку, два головні міста (Бая Маре та Івано-Франківськ) зможуть здійснювати моніторинг своїх власних рівнів розвитку, тенденцій і можливостей, а також порівняти себе із іншими подібними містами/регіонами, напрацювати на базі хороших практик і позитивного досвіду шляхи і засоби продовження та посилення міського розвитку, покращити стандарти життя. 
Результати оцінки індикаторів будуть основою для розробки/вдосконалення місцевих та регіональних стратегій, задля належного сталого розвитку громад проектних територій. Також вони окреслять, узгодять і покращать міські проекти і програми розвитку, що впроваджуються місцевими органами влади.
В той самий час, динамічне оцінювання індикаторів (оновлених кожні 6 місяців і представлених у вигляді діаграм і таблиць), слугуватиме для передбачення тенденцій і можливостей, надаючи місцевій владі можливість вжити запобіжних заходів щодо зниження ймовірних соціальних і економічних ризиків. 
Окрім того, порівнюючи показники наших індикаторів з такими ж як у інших сферах і містах, наша громадськість зможе ідентифікувати хороші практики і позитивні приклади, застосовані де-небудь у іншому місці, щоб гармонізувати умови роботи і життя мешканців.
Веб-сторінка (інформаційно-інтерактивна платформа), створена в рамках проекту, буде не лише інструментом відображення індикаторів і тенденцій розвитку в наших громадах, але також буде інтерфейсом комунікації з мешканцями, де органи самоврядування зможуть підсумовувати враження, думки, скарги і пропозиції громадян. Таким чином, будуть створені умови для сучасного адміністративного управління, яке наші муніципалітети практикуватимуть після завершення впровадження проекту.
3. Залучити місцеву громадськість до процесу прийняття рішень відносно сталого розвитку двох транскордонних територій – Бая Маре та Івано-Франківська. 
Залучення місцевих громад до процесу прийняття рішень є ключовим елементом ефективного місцевого врядування. Покращення  якості життя - найбільш вагомий пункт для усіх мешканців, тому буде включено представників громади в процес ідентифікації і оцінки усіх індикаторів, які в кінцевому результаті і сприятимуть досягненню бажаного. Окрім того, залучення громадськості до періодичного збору і оцінки цих індикаторів (за допомогою веб-сторінки і третіх сторін) допоможе місцевій владі визначити, обґрунтувати, узгодити і розробити міські інвестиційні програми і проекти - ця формула "міського аудиту" все частіше застосовується сучасними міськими громадами в Європі.
Головними причинами для залучення громадськості до процесу прийняття рішень є те, що: 
- громада повинна мати «право голосу» у питаннях, що стосуються життя мешканців;
- спільний процес прийняття рішень визначає інтереси та відповідає потребам усіх учасників;
- спільний процес прийняття рішень допомагає залучити тих людей, на яких безпосередньо поширюється дія проекту;
- спільний процес прийняття рішень показує людям причини чому їх пропозиції були або не були взяті до уваги; 
- спільний процес прийняття рішень гарантує для учасників інформацію, яка їм потрібна для активної залученості до заходів проекту.
Залучаючи громаду до процесу моніторингу сталого розвитку, можна отримати наступні переваги:
1. Додаткові ресурси - місцеві органи влади зазвичай не мають достатньо ресурсів для вирішення усіх проблем території. У цій ситуації громадськість може стати джерелом додаткових ресурсів, важливих для вирішенні потреб мешканців. 
2. Краще рішення - громада краще знає свої проблеми, тому може сприяти їх кращому вирішенню з використанням мінімальних/обмежених ресурсів. 
3. Громада, працюючи спільно з органами місцевої влади для досягнення цілеспрямованих результатів, побудує сильніше суспільство.
4. Дотримання законодавства - у багатьох ситуаціях, залучення громади – обов’язкова  умова (наприклад в проектах міжнародної співпраці). 
5. Залучення громадськості до процесу планування є виявом поваги до права людей брати участь у суспільних рішеннях, які можуть впливати на їхнє життя.
6. Легший доступ до Європейських Фондів - багато Європейських Програм мають спеціальні вимоги щодо залучення громадськості. 
7. Збільшення адміністративної спроможності - залучення громадськості до процесу ухвалення рішень формує і розвиває впевненість, спроможність і вміння людей співпрацювати. 
8. Кращі результати - рішення, прийняті за погодженням з громадськістю, більше відповідають  потребам і бажанням громади. 
9. Швидший розвиток - люди розуміють краще реальні можливості міського бюджету, що спонукає до позитивного мислення, допомагає уникати конфліктів з марним витрачанням часу і ресурсів.
10. Краще міське довкілля – для громади більш привабливим є довкілля, яке вона створює сама. Разом з владою громадськість забезпечить краще управління, що зменшить додаткові витрати на упорядкування міського довкілля.
Реалізація зазначених цілей в місті Івано-Франківську може розглядатися у якості основних завдань забезпечення сталого розвитку як міста, так і країни в контексті міжнародної  економічної інтеграції.

Subscribe to our mailing list

* indicates required